نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی پنجمین دوره قرعه کشی خیرین میلیاردر (شهریور ماه)


تعداد نفرات برنده: 1 نفر


برندگان
ردیف کد قرعه کشی
نفر اول 663023504665