نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی سومین دوره قرعه کشی خیرین میلیاردر (اسفند و فروردین ماه)


تعداد نفرات برنده: 1 نفر


برندگان
ردیف کد قرعه کشی
نفر اول 253972932445