نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی چهارمین دوره قرعه کشی خیرین میلیاردر (تیر ماه)


تعداد نفرات برنده: 1 نفر


برندگان
ردیف کد قرعه کشی
نفر اول 998688475916