پاسخ به سوالات کاربران

بزرگی هست در دنیا خدا نام            که با یادی کند دلها چه آرام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت خیرین میلیاردر سلام ، رویکرد ما در وب سایت خیرین رویکردی صمیمانه همراه با احترام متقابل است و قصد داریم با شما عزیران همانند یک خانواده منسجم و متحد این طرح فوق العاده...