روی موج مهربانی

دوستان عزیز شما میتوانید در قسمت روی موج مهربانی درخواست خود را ثبت کنید . s توجه : درخواست شما در وب سایت منتشر خواهد شد و دوستان زیادی می توانند سرگذشت شما را مطالعه  و در صورت تمایل به شما کمک کنند. دوستان عزیز شماره تماس شما به هیچ عنوان در وب سایت منتشر...

پاسخ به سوالات کاربران

بزرگی هست در دنیا خدا نام            که با یادی کند دلها چه آرام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت خیرین میلیاردر سلام ، رویکرد ما در وب سایت خیرین رویکردی صمیمانه همراه با احترام متقابل است و قصد داریم با شما عزیران همانند یک خانواده منسجم و متحد این طرح فوق العاده...