آیا از نظر شما تغییر کار ساده ای است ؟
موردی وجود دارد که ۹۹درصد آدم های فقیر و البته شکست خورده در بحث کسب ثروت و آنها که در زندگی شان موفق و البته ثروتمند هستند در آن مشترک اند، تمامی این افراد از انجام دادن کارهای مشابه نفرت دارند  و این وجه تمایز آنهایی است که ثروتمند و موفق اند، و آنها که تنها رویای ثروتمند شدن را در سر دارند ،و آن این است که آدم های ثروتمند این کارها را به هر شکلی و سیاقی به انجام می رسانند ولی افراد فقیر و بدون ثروت همیشه در حال تصمیم گیری  و برنامه ریزی برای انجام این کارها و کسب درآمد بیشتر می مانند.

تغییر  بسیار سخت است.

به همین خاطر است که افراد  عادت های بدشان را  تا جایی که بتوانند عوض نمی کنند و خیلی از آن ها  دچار مشکل بی پولی و عدم کسب درآمد کافی برای زندگی روزمره شان هستند .به هرحال اگر تغییر به همین راحتی بود و همه می توانستند به راحتی تغییر کنند،همه این را انجام می دادند ، برای من و شما خیلی سخت تر می شد که شاخص تر از دیگران باشیم و انسانهایی موفق و ثروتمند شویم. انسان معمولی بودن بسیار راحت تر است خاص بودن چیزی است که شما را از انبوه مردم جدا خواهد کرد و شما را در آن 3 درصد افراد موفق و ثروتمند بالای جامعه قرار می دهد.
همیشه خوشحال می شوم وقتی می دانم انجام کاری دشوار است. می دانید دلیل آن چیست ؟
چون  این نکته را خوب می دانم که خیلی ها نمی توانند و البته بهتر بگوییم نمی خواهند که آن را انجام دهند، زیرا همیشه انجام ندادن راه حلی است بس سهل تر و ساده تر ،پس  برای من که پیشگام مردم باشم و بتوانم به آنها بگوییم که چه باید بکنند تا بتوانند به راحتی موفق و ثروتمند شوند ،من واقعا استاد خودم دکتر مارتین لوتر کینگ را دوست دارم که هوشمندانه گفته است:«معیار شناخت یک انسان،موضع او در زمان آسایش و آسودگی نیست،بلکه موضع او در گیر و دار چالش هاست.» زمانی شما با وجود تمام دشواری هایی که در مسیرتان وجود دارد کاری را به درستی انجام می دهید آن زمان است که کم کم می بینید که اوضاعتان دارد تغییر می کند و راه ها در حاب باز شدن اند و انوار خورشید از لابه لای ابرها نمایان می شود و در مقایسه و رقابت با دیگران نتایج بهتری در حال کسب شدن است .حتی اگر کاری دشوار و طاقت فرسا باشد و البته در نگاه اول مشکل، فقط انجامش دهید.آن قدر به انجام آن ادامه دهید تا اثر پاشش مرکب بر دیوار به شما آن موفقیت را تقدیم کند،و این است راز افراد موفق و ثروتمند دنیا.
پس با ما (وب سایت خیرین میلیاردر)همراه شوید تا ساده ترین مسیر کسب ثروت را به شما نشان دهیم.